Viktiga frågor på årsmötet den 16 juni

2021-06-14

På onsdag den 16 juni kl 19:00 öppnas portarna åter igen till Tystberga Räddningsvärns årsmöte.


Bland de ordinarie punkterna på dagordningen finns två viktiga punkter att behandla.


Tystberga Räddningsvärns avtal mellan Nyköpings kommun och Sörmlandskustens Räddningstjänst samt Räddningsvärnets engagemang i macken i Tystberga.


Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer så besluten kan tas under årsmötet.


Vår ordförande Mattias Vesterström berättar mer om de viktiga punkterna i filmen.

Tystberga Räddningsvärn kallar till årsmöte

2021-05-30

Onsdagen den 16 juni klockan 19:00 i utedansbanan vid Tystberga bygdegård.


Under årsmötet kommer vi besluta om Tystberga Räddningsvärns avtal med Sörmlandskustens Räddningstjänst samt mackens framtid i Tystberga.


Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar deltar för att besluten ska kunna tas.


Årsmötet arrangeras coronasäkert enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Välkomna!

Årsmöte inställt!

2021-05-23

På grund av för få deltagare från Tystberga Räddningsvärns medlemmar ställdes årsmötet in den 22 maj 2021.


Ett nytt datum ska beslutas och vi hoppas att fler kan delta och vara med i beslutet om avtal med Sörmlandskustens Räddningstjänst och Räddningsvärnets engagemang kring etablering av drivmedelsstation i Tystberga.

Vaccinerade kan sprida smitta

2021-04-05

Vaccinationen pågår för fullt. Du som fått vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.


Däremot vet man inte om du fortfarande kan sprida smittan vidare.


Därför behöver även du följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.


 • Vid symtom - stanna hemma och testa dig
 • Håll avstånd till andra
 • Tvätta händerna ofta


Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se


Larmstatitiken är uppdaterad

2021-04-05

Larmstatistiken är uppdaterad. Totalt har 25 händelser inträffat under 2021.


En ökning med 13,6% jämfört med 2020.


Klicka på bilden för att ta del av statistiken.


Fortfarande hög smittspridning

2021-02-21

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög. Planera därför för säkra aktiviteter. Det är viktigt att begränsa antalet nya nära kontakter.


Se till att kunna hålla avstånd till andra och undvik situationer där det är risk för trängsel.


Läs mer om coronaläget i samhället på krisinformaton.se


Gamla tankbilen mot nya uppdrag

2021-01-30

Idag den 30 januari kom fyra herrar från Ö Vemmerlövs Frivilliga Brandkår nere på Österlen och hämtade vår gamla tankbil.


Fabian Nilsson, Magnus Nilsson, Gustaf Persson och Mats Persson står framför
Ö Vemmerlövs Frivilliga Brandkårs införskaffade tankbil som vi hoppas kommer till stor nytta nere på Österlen.


Ökat samarbete med Sörmlandskustens Räddningstjänst

2021-01-25

Från och med den 19 januari 2021 ingick Tystberga Räddningsvärn i ett nyttjanderättsavtal tillsammans med Sörmlandskustens Räddningstjänst.


Nyttjanderättsavtalet gäller fordon som ägs av Sörmlandskustens Räddningstjänst placeras på stationen i Tystberga som Tystberga Räddningsvärn får disponera vid larm.


Detta för att höja tryggheten för boende inom och utanför Tystberga Räddningsvärns insatsområde men även för att säkerställa driftsäkerheten och arbetsmiljön för personal i Tystberga Räddningsvärn.


Första bil att placera på stationen i Tystberga var en nyare tankbil av 98 års modell.


Tankbilen kommer att användas som vattenresurs på händelser som kräver mycket vatten både inom och utanför Tystberga Räddningsvärns insatsområde. Bilen kommer även användas som buffertfordon vid trafikolyckor då den är utrustad med trafiktavla som höjer synligheten vid trafikolyckor.


Under helgen genomgick delar av personalen
utbildning på tankbilen där vi gick igenom

körteknik, pump och utrustning.


Bilen är i drift och kommer rulla på nästa

larm där tankbil 3840 blir larmad av

Södertörns Räddningscentral.

Nya restriktioner för butiker och gym

2021-01-09

Från och med söndag den 10 januari 2021 måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.


I gallerior, köpcentrum och varuhus gäller maxantalet för butikerna men inte för verksamheten totalt sett. Verksamhetsutövaren blir skyldig att spärra av eller ta bort inredning som gör att människor kan uppehålla sig i lokalerna.


Maxgränsen på åtta deltagare kommer dessutom att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.


Detta beslutades med stöd av den nya pandemilagen som träder i kraft den 10 januari 2021.


Verksamheter som inte följer lagen kan dömmas till vite eller stängning. Tillsynen kommer att skötas av länsstyrelsen. Folkhälsomyndigheten kommer ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.


Läs mer på krisinformation.se

Munskydd i kollekivtrafiken

2021-01-08

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar folkhälsomyndigheten resenärer i kollektivtrafiken att använda munskydd.


Personer i gymnasieåldern och uppåt som reser med kollekivtrafik där platsbokning inte är möjlig rekommenderas bära munskydd. Rekommendationerna riktar sig främst till resor vardagar mellan klockan 7-9 samt 16-18 då många människor vanligast reser.


Läs mer om hur munskydd och andningsskydd fungerar på krisinformation.se

Nya skärpta nationella råd

2020-12-26

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.


Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.


Från och med en 14 december är du skyldig att:


 • Stanna hemma vid symtom
  Känner du dig inte frisk och har symtom för covid-19 ska du stannna hemma.
  Du rekommenderas även testa dig för covid-19.

 • Begränsa nya nära kontakter
  Umgås bara med personer du normalt träffar.
  Håll alltid avstånd till andra personer och träffas gärna utmhus.

 • Undvik platser med trängsel och håll alltid avstånd
  Undvik butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
  Handla ensam och vistas inte i butiker längre än nödvändigt.
  Planera din vistelse så du i största möjliga mån undviker trängda situationer.

 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  Undvik kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
  Säkerställ att du kan isolera dig och ta dig hem utan att smtta andra om du skulle få sumtom för covid-19.

 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  Prata med din arbetsgivare om du kan arbeta så mycket som möjligt hemifrån.
  Kom överens om arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

 • Håll alltid god handhygien
  Tvätta händerna noggrant regelbundet.
  Tvätta alltid händerna noggrant för måltid och efter toalettbesök när du vistas i offentliga miljöer.

 • Va försiktig när du träffar personer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp
  Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
  Besök äldreboenden under säkra former.
  Följ boendets besöksrutiner.


Mer information om de nationella råden och läget i samhället hittar du på:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se