Håll dig uppdaterad

2022-01-11

Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället.


Följ utvecklingen och få information om nya råd och rekommendationer på krisinformation.se


Var rädda om varandra! Håll ut!

Nya vimplar på anslagstavlan i Tystberga

2021-07-11

Tystberga Räddningsvärn hjälpte bygden med att byta vimplar på anslagstavlan.


I den lokala Facebookgruppen för Tystberga samhälle annonserades det att byte av de slitna vimplarna var en nödvändighet. En av de boende, Göran Nilsson i Tystberga tog på sig ansvaret för inköpet av nya vimplar.


Tystberga Räddningsvärn fick sedan en förfrågan om vi kunde bistå med bytet av vimplarna vilket vi gärna gjorde. Senare fick Tystberga Räddningsvärn ett stort tack från Göran:


Stort tack från Göran Nilsson, Källvägen 5

Nya vimplar till anslagstavlan, dock inte tack vare mig!

Vimplar blev inköpta men flaggstängerna blev längre och längre ju mer jag tittade på dem när jag sökte lämplig metod för bytet.

Fegade ur då jag kollade min stege och till slut kontaktade jag Tystberga Räddningsvärn som lovade att utföra bytet vid lämpligt övningstillfälle.

Så, stort tack till Tystberga Räddningsvärn! Guld!

20210620_194815
20210620_194916
20210620_195012
20210620_194716
20210620_195050
20210620_195131
20210620_195218
2021-06-20 Djurlivräddning
20210620_195305

En annorlunda dag som brandman

2021-06-23

Att vara brandman handlar inte bara om att släcka bränder och åka på trafikolyckor. Vi jobbar mycket med förebyggande arbete för att förhindra olyckor.


Men ibland även hjälpa större tamdjur som hamnat i trubbel.


I söndags var det en ko som valde fel väg och gick ner sig i ett kärr. Tillsammans med brandmän från Nyköping lyckades vi få upp denna ko som efter omständigheterna var trött men mådde bra.


Efteråt fick vi veta av de som tar hand om korna att de hade rymt från hagen och var på upptäcktsfärd. Vi fick då hjälpa till att leda tillbaka flocken som inte va helt villiga att gå tillbaka.


Flocken kom tillslut tillbaka till sin hage och allt slutade lyckligt.


En annorlunda dag som brandman.

Vaccinerade kan sprida smitta

2021-04-05

Vaccinationen pågår för fullt. Du som fått vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.


Däremot vet man inte om du fortfarande kan sprida smittan vidare.


Därför behöver även du följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.


  • Vid symtom - stanna hemma och testa dig
  • Håll avstånd till andra
  • Tvätta händerna ofta


Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se