Välkommen till Tystberga Räddningsvärn!


Här kan du läsa om oss och vilka vi är och vad vi gör. På hemsidan hittar du bland annat larmstatistik och nyttig information om hem och fritid samt om olyckan skulle vara framme.


Tystberga räddningsvärn utbildar även privatpersoner i brandkunskap, hjärt- lungräddning och första hjälpen genom uppdrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.


Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga. kontakt@tystbergaraddningsvarn.se