Styrelse


Eric Rung

Ordförande

Håkan Kristoffersson

Kassör

Mia Dahl

Sekreterare

Alexander Wennholm

Ledamot / Vice ordförande

Helena Nilsson

Ledamot

Email: 

Kenth Nilsson

Suppleant

Email: 

Helena Söderholm

Suppleant

Email: 

Revisorer

Kjell Adolfsson

Revisor

Marie Grimma

Revisor

Ann Axelsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Gert Björkholm

Valberedning - Sammankallande

Mattias Vesterström

Valberedning

Sören Skog

Valberedning