Styrelse (Interimstyrelse)


Eric Rung

Ordförande

Håkan Kristoffersson

Kassör

Mia Dahl

Sekreterare

Alexander Wennholm

Ledamot

Mattias Vesterström

Ledamot

Email: 

Vakant

Suppleant

Email: 

Vakant

Suppleant

Email: 

Revisorer

Kjell Adolfsson

Revisor

Marie Grimma

Revisor

Ann Axelsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Gert Björkholm

Valberedning - Sammankallande

Kenth Nilsson

Valberedning

Sören Skog

Valberedning