Styrelse


Mikael Roos

Ordförande

Håkan Kristoffersson

Kassör

Mia Dahl

Sekreterare

Pernilla Roos

Ledamot / Vice ordförande

Johannes Sundström

Ledamot

Göran Nilsson

Suppleant

Barbro Nahnfeldt

Suppleant

Revisorer

Kjell Adolfsson

Revisor

Marie Grimma

Revisor

Ann Axelsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Gert Björkholm

Valberedning - Sammankallande

Kenth Nilsson

Valberedning

Sören Skog

Valberedning