HLR - Hjärt-Lungräddning

Varje år drabbas ca 5500 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av de drabbade överlever ca 600 stycken.


För att öka antalet överlevande krävs ett tidigt ingripande med start av HLR innan ambulans hinner till platsen. Att minska tiden för larmsamtal till

SOS Alarm och ambulans. Att fler använder hjärtstartare innan ambulans hunnit till platsen.


Varje sekund räknas vid hjärtstopp. För varje minut som går utan att HLR påbörjas, minskar chansen att överleva med tio procent.


Din hjälp kan vara avgörande för en person vid ett hjärtstopp.

Om du hittar en medvetslös vuxen person:


 1. Ring 112, lägg telefonen bredvid och sätt på högtalaren. Påbörja omedelbart hjärt-lungräddning.
 2. Fortsätt hjärt-lungräddning medan SOS-operatören pratar med dig och larmar ut ambulans.
 3. Använd tillgänglig hjärtstartare. Du behöver ingen utbildning. Hjärtstartaren talar om hur du ska göra.
 4. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills räddningstjänst eller ambulans tar över.


     Utför HLR:

 • Tryck mitt på bröstkorgen.
 • Takten ska vara 100-120 kompressioner i minuten.
 • Komprimera bröstkorgen 5-6 cm.
 • Släpp upp bröstkorgen helt men behåll hudkontakten.
 • Komprimera 30 gånger. Var inte rädd att trycka för hårt.
 • Efter 30 kompressioner gör två inblåsningar.
 • Blås tills bröstkorgen höjer sig. Varje inblåsning ska ta 1 sekund.
 • Fortsätt med 30 komressioner följt av 2 inblåsningar tills räddningstjänst eller ambulans tar över.


Påbörja alltid HLR. Om personen är medvetslös av andra orsaker (t ex. svimning, förgiftning, lågt blodsocker), kommer de allra flesta att vakna om du startar HLR och protestera mot bröstkompressionerna.


Vill du inte utföra inblåsningar på en okänd människa utför bara kompressioner. Det är bättre att du gör något än inget alls!