Om olyckan är framme

Vid en nödsituation eller pågående brott som kräver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst eller polis, ring 112.


Om olyckan skulle vara framma finns det fyra generella punkter du ska tänka på:

 1. Rädda
  Rädda dig själv och andra i första hand ur faran.
 2. Varna
  Varna andra som kan befinna sig i närheten av faran.
 3. Larma
  Ring 112 och berätta vad som hänt och var du befinner dig.
 4. Släck
  Om det rör sig om en brand, försök att begränsa eller släcka elden. Men riskera aldrig din egen eller andras risk.

Ring 112


När du ringer 112 kommer du till någon av SOS-centralerna som finns i Sverige. De är öppna dygnet runt årets alla dagar.


En SOS-operatör besvarar ditt samtal och kommer ställa ett antal frågor. Det är viktigt att du behåller lugnet och svarar tydligt på frågorna.


Exempel på frågor som operatören ställer:

 • Vad har inträffat
 • Var har det inträffat
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån


Under tiden du pratar med en operatör så lyssnar andra operatörer på samtalet och larmar ut ambulans och räddningstjänst samtidigt.

Varje år tar SOS Alarm emot omkring 3 000 000 samtal till nödnumret 112. Två tredjedelar av samtalen är av hjälpbehov.


När du ringer 112 och inte är i direkt nöd som kräver en snabb insats drabbas andra människor som faktiskt behöver hjälp snabbt.


Ring inte i onödan, ring i nödan!