Utbildning

Utbildning i HLR och Brandsäkerhet

Tystberga Räddningsvärn tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utbildar i Hjärt-lungräddning och Brandsäkerhet.


Är ni som förening eller organisation intresserad av utbildning?


Kontakta oss så hör vi av oss så fort som möjligt.