VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten används för att uppmärksamma allmänheten att någon allvarlig händelse har inträffat.


Systemet består av meddelande i radio, TV, sms, olika appar och ibland via de utomhussignaler som finns utplacerade runt om i Sverige.


VMA används vid olyckor och allvarliga händelser, vid stora störningar i viktiga samhällsfunktioner och i samband med exra ordinära händelser.

Signalen viktigt meddelande består av tju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.

När du hör signalen ska du:

 • Gå innomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4


För att få reda på mer om en olycka eller krissituation kan du ringa Sveriges informationsnummer 113 13.

Varningssystemet testas i de tätorter som har systemet var tredje månad. Klockan 15:00 på den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


Då ljuder signalen Viktigt meddelande i två minuter och består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.


Klockan 15:05 avslutas testet med signalen Faran över som består av en lång ljudstöt som pågår i 30-40 sekunder.Viktigt meddelande                                                                       Faran över
Kanaler för VMA är:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV 4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • Appen Krisinformation
 • 112 appen från SOS Alarm
 • SMS-utskick